เรียนต่อมหาวิทยาลัย
(Plan for University)

Earn good scores at EJU and attain the level required for university lectures

ในทุกๆปี จะมีนักเรียนจำนวนมากที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัย เข้าเรียนที่โรงเรียนโทโย
โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อนักเรียนเหล่านั้น สำหรับหลักสูตรนี้ เราเริ่มจากการตอบคำถามของตัวเองให้ได้ก่อน
อย่างเช่น ทำไมถึงอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัย แล้วอยากเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหน อยากเรียนอะไร ที่สำคัญทำไมถึงต้องเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น การถามคำว่า “ทำไม” อย่างจริงจัง พวกเราจะดูแลความหวังของนักเรียนเหล่านั้นอย่างเต็มกำลัง
ทำเป้าหมายให้ชัดเจน และมุ่งสู่”มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า” ไม่ใช่เลือก”มหาวิทยาลัยอะไรก็ได้ ที่เข้าได้ง่ายๆ”

3-Point Approach

  1. A special curriculum geared towards good EJU scores / Our students achieve 60 points higher than the EJU average
  2. The EJU subjects also cover academic areas other than Japanese in classes
  3. Counseling for course determination Honest support for interviews and preparation of application documents

Schedule

Schedule

VOICE

キム ドンフィさん

KIM DONGHWI

From South Korea
Graduated in March, 2017
Faculty of Engineering and Design, Housei Univeristy

Studying at TLS helped me make the most of university life

At TLS, there are many opportunities to talk with students from many different countries, which I do a lot here. Including the preparation for the entrance exam, I feel that all the studying I did at TLS has helped me make the most of university life. In the future, I hope to use what I studied in Japan to build a building of my own design.