Jazyková škola Toyo(東洋言語学院)

Toyo Language School je japonská jazyková škola v Nishi-Kasai. Jde o městskou část, která boduje v celostátním žebříčku měst s nejpozitivnějším hodnocením ze strany japonských obyvatel. Škola, kde si může každý student díky maximální pomoci vytvořit jasný obraz budoucnosti. To je Toyo Language School.

Zájemci si mohou v závislosti na cíli vybrat z pěti kurzů

Životní cesty, pro které se mohou absolventi rozhodnout, jsou různé: odborná škola, univerzita, postgraduální studium, univerzita uměleckého zaměření, práce v Japonsku a nebo jiné. V jazykové škole Toyo se snažíme uspokojit nároky každého studenta. V zájmu toho, aby mohl každý jednotlivec naplnit svoje představy a cíle, nabízíme pět kurzů.

Pokračování v postgraduálním studiu

Japonský systém postgraduálního vzdělávání se v mnohém liší od systému jiných zemí. Po té, co si přijatí účastníci kurzu osvojí základy japonského systému, se začnou pripravovat na další studium, a to dvakrát týdně během vyučování a v rámci individuální přípravy. Vyučování je zaměřené na rozvoj elementárních vědeckých schopností, potřebných ve všech výzkumných oblastech. Během individuální přípravy se pedagog věnuje studentovi (v poměru 1:1), který v dané přírodovědecké, humanitní nebo ekonomické oblasti dosáhl minimálně II. stupně vysokoškolského studia.
Go to English page to get our full information

Pokračování v univerzitním studiu

Na základě dlouholetých zkušeností s univerzitním vzděláváním organizujeme v TLS i speciální kurz pro zájemce o univerzitní studium. Pedagog, který kurz vede, je informovaný o všech aktualitách, týkajících se přijímacích pohovorů. Cílem kurzu je nejen úspěšné zvládnutí přijímacích pohovorů, ale i rozvoj logického myšlení, aby se na univerzitě vyloučily případné problémy s japonštinou. Během konzultace s příslušnýmpedagogem (v poměru 1:1) se student rozhoduje pro konkrétní univerzitu. Na zkoušce, kterou absolvují zahraniční studenti, hlásící se na japonské univerzity (…), se snažíme dosáhnout vysokého počtu bodů, t. j. součástí kurzů jsou i předměty jako japonskiý jazyk, všeobecně-vzdělávací předměty, matematika atd.
Go to English page to get our full information

Pokračování ve studiu na odborné škole

V Japonsku existuje přibližně 3000 odborných škol, ve kterých si studenti osvojují poznatky, bezprostředně spojené s výkonem budoucího povolání. Vybrat si mohou z široké nabídky oborů (např. animace, kuchařské umění, móda, turistický průvodce). V TLS jsme studentům nápomocní během celého procesu, aby nejdřív porozuměli vzdělávacímu programu odborných škol a našli si oblast, které se chtějí věnovat a následně, aby úspěšně absolvovali přijímací pohovory. Maximálně využíváme naše členství v největší síti odborných škol v Japonsku Jikei, proto umíme nabídnout takové programy, které připravují na další studium, a které jiné školy nemají (např. zážitky z praxe, návštěva škol).
Go to English page to get our full information

Pokračování ve studiu na univerzitě uměleckého zaměření

Na to, aby mohl někdo studovat na univerzitě uměleckého zaměření, např. na Umělecké univerzitě Tama nebo na Umělecké univerzitě Musashino, si musí kromě japonštiny osvojit i určité dovednosti jako např. vytváření skic či projektů. Japonské umělecké univerzity hledají talenty, kteří dokáží v souladu s uměleckými výzvami komunikovat s lidmi prostřednictvím “tvořivé činnosti”. Tím, že jsme pro posluchače jazykové školy Toyo zřídili uměleckou učebnu, a tím u nich měříme zátěž spojenou s cestováním, tím vychováváme účinnou formou studenty s bohatými komunikačními schopnostmi v japonštině. Zaměstnáváme pedagogy s odbornými výsledkami a dlouholetými zkušenostmi.
Go to English page to get our full information

Práce v Japonsku

Speciální kurz je určený pro studenty, kteří chtějí po ukončení japonské jazykové školy začít pracovat. Podmínkou úspěšného přijetí do kurzu je státní zkouška z japonského jazyka 2. stupně (japanese Language Proficiency Test, JLPT) nebo tomu odpovídající znalost japonštiny. Během ročního kurzu studenti úspěšně absolvují státní zkoušku z japonského jazyka 1. stupně, zkoušku způsobilosti k práci v japonské firmě a zkoušku z administrativních prací. Mezi tím zabezpečujeme důslednou pomoc orientovanou na zaměstnávání našich studentů na pozicích praktikantů. Naším cílem je, aby se na trhu práce úspěšně uplatnili všichni absolventi kurzu.
Go to English page to get our full information

Aktivity

V jazykové škole Toyo organizujeme různé aktivity během celého roku. Protože jsme členskou školou sítě Jikei, kromě sezónních akcí jako letní festival, výlet absolventů atd. připravujeme mnoho společných akcí s obdobnými školami. Uvedené programy zabezpečují studentům cenné příležitosti, aby využívali japonský jazyk v praxi. Prostřednictvím nich bychom chtěli studentům pomoct dále rozvíjet jejich jazykové znalosti.
Go to English page to get our full information

Ubytování

Internát

Rozvoj jazykových dovedností podporuje i příjemné ubytování. Toyo Language School zabezpečuje asi 452 internátních pokojů, vzdálených 15 minut na kole. Samostatné ubytování na internátu, bydlení s internátním pedagogem, nájemní byt, si mohou studenti vybrat dle svého individuálního životního stylu. Každý si může splnit sny o klidném a bezpečném způsobu života.

Go to English page to get our full information

Návštěva rodin

Uvítal bych víc příležitostí komunikovat v japonštině!
Chtěl bych žít v japonském jazykovém prostředí!
Chtěl bych se seznámit s Japoncemi!
Chtěl bych se seznámit s japonskou kulturou a zvyky v reálném životě.
Věty, které často zaznívají z úst zahraničních studentů, studujících v Japonsku. Návštěva rodin uspokojuje právě jejich potřeby. O tom, že v Japonsku existuje tato možnost, se ještě příliš mnoho neví, ale počet hostitelských rodin rok od roku stoupá. Mnoho zahraničních zájemců si tak cvičí znalosti japonštiny nebo si rozšiřují vědomosti o japonské kultuře.
V zájmu dosažení co nejlepších studijních výsledků poskytuje jazyková školy Toyo svým posluchačům informace o možnostech návštěv v rodinách.
TLS je spojení se sítí Homestay v Japonsku!, v které je zaregistrováno přibližně 1.500 hostitelských rodin z celého Japonska a která pomáhá studentům prostřednictvím služeb, šitých na míru. Proč si nevyzkoušíte návštěvu rodiny tak, abyste se ještě výce zdokonalili v japonském jazyce?

Go to English page to get our full information