Toyo Nyelviskola(東洋言語学院)

Nyelviskolánk Nishi-Kasaiban található. Ez a városrész a japán lakosság körében is a kedvelt lakókörnyzet kategóriába tartozik. Iskolánkban minden hallgatónak egyéni és széleskörű támogatást biztosítunk.
Itt mindenki megtalálhatja számításait.

Célorientáltan választható 5 kurzus

Pályaválasztási igények: szakiskolák, egyetemek, posztgraduális képzések, művészeti egyetemek, munkavállalás Japánban vagy más országokban. Mérlegelve az egyéni célokat öt kurzust működtet iskolánk.

Továbbtanulás posztgraduális képzésen

A japán posztgraduális képzési rendszer számos egyedi elemmel rendelkezik. A kurzusra felvételt nyert diákok a japán rendszer megismerése mellett heti két alkalommal felkészítő órán illetve egyéni konzultáción vesznek részt. A felkészítő órákon elsősorban az általános kutatási területek tudományos ismereteinek feldolgozása folyik. Az egyéni konzulátciókat min. MA végzettséggel rendelkező reál, humán illetve gazdasági területen végzett szakemberek vezetik.
Go to English page to get our full information

Továbbtanulás egyetemen

Iskolánk az egyetemi felvételi felkészítés területén hosszú évek tapasztalataival rendelkezik. Oktatóink aktuális felvételi trendekben való jártasságára építve speciális kurzusokat szervezünk egyetemre készülőknek. Kurzusaink célja nem csak a sikeres felvételi vizsga elérése, hanem a logikus gondolkodás képességének elsajátítása is. Erre különösen annak lesz szüksége, aki japán nyelven folytatja egyetemi tanulmányait. A vezető tanár segítségével személyes konzultáción születik döntés egyrészt arról, melyik intézménybe folytassa a hallgató a tanulmányait. Másrészt a kurzusaink órarendjében a japán nyelv mellé, az általános tantárgyakat pl. a matematikát is beépítettük, hogy a Japán Egyetemre Felvételiző Nemzetközi Diákok Vizsgáján (Examination for Japanese University Admission for International Student, EJU) minél magasabb pontszámot érhessenek el hallgatóink.
Go to English page to get our full information

Továbtanulás szakiskolában

Japánban csaknem 3000-re tehető a szakiskolák száma. A szakiskolák kurzusain olyan tanulmányokat végezhetnek a tanulók, amelyek közvetlenül valamilyen kereső tevékenységhez kötődnek. Ide tartozik például az animáció, a konyhaművészet, a divat, az idegenvezetés stb. Nyelviskolánkban hallgatóink megismerhetik a japán szakiskola rendszert, továbbá teljes körű segítséget nyújtunk a szakmaválasztásban, és a sikeres felvételi felkészítésben. Valamint maximálisan kiaknázva a Jikei csoport (Japán legnagyob szakiskola hálózata)tagiskolája címet, egyedi és speciális továbbtanulással kapcsolatos programokat kínálunk (pl. szakmai gyakorlat, iskolalátogatás stb).
Go to English page to get our full information

Továbbtanulás művészeti egyetemen

A japán művészeti egyetemeken (pl. Tama Művészeti Egyetem, Musashino Művészeti Egyetem) a japán nyelv mellett vázlat és formatervezés ismeretekre is szükség van. A japán művészeti egyetemek olyan tehetségek jelentkezését várják, akik a művészet kihívásának megfelelően az “alkotói tevékenységen” keresztül tudják megszólítani a nagyközönséget. Ezért iskolánkban a hallgatói igényeknek megfelelően művészeti stúdiót rendeztünk be, ahol a japán kommunikációs képességeket is hatékonyan tudjuk fejleszteni. Oktatóink eredményes szakemberek és gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek.
Go to English page to get our full information

Munkavállalás Japánban

Ez egy speciális kurzus azoknak, akik nyelviskolai tanulmányaik befejezése után munkát szeretnének vállalni. A kurzusra jelentkezés feltétele Japán Nemzetközi Nyelvvizsga bizonyítvány (2. szint) (Japanese Language Proficiency Test, JLPT) vagy annak megfelelő japán nyelvtudás. Az egy éves tanfolyam célja: Japán Nemzetközi Nyelvvizsga bizonyítvány (1. szint), Japán Vállalati Kompetencia szakvizsga, illetve Irodai szakvizsga. A kurzus ideje alatt teljeskörű munkavállalási szaktanácsadást nyújtunk gyakornoki lehetőségekkel ötvözve, és mindent megteszünk azért, hogy valamennyi hallgatónk sikeres legyen a munkaerőpiacon.
Go to English page to get our full information

Tevékenységek

Nyelviskolánkban egész évben változatos programokat szervezünk. A szezonális eseményeken kívül (nyári fesztivál, tanfolyamzáró kirándulás stb.) igyekszünk maximálisan kihasználni a Jikei Csoport tagsága kínálta lehetőségeket. Számos közös rendezvényt bonyolítunk le a Csoport szakiskoláival, lehetőséget teremtve ezzel a nyelvgyakorlásra. Célunk, hogy közös programokon keresztül fejlesszük hallgatóink japán nyelvtudását.
Go to English page to get our full information

Szállás

Diákszálló (kollégium)

A japán nyelvtudás fejlődésének nélkülözhetetlen eleme a kényelmes lakókörnyezet. Iskolánk kerékpárral 15 percre egy 452 szobás kollégiumba tud szállást biztosítani diákjainak. Életstílusnak megfelelően választható csoportos illetve magánszoba, vannak olyan részlegek, ahol bent lakik a kollégiumvezető is, és vannak normál bérlakás jellegű szobák is. Nyugodt és biztonságos környezetet kínálunk, ahol mindenki megvalósíthatja élete álmát.

Go to English page to get our full information

Homestay Programok

Szeretnék több lehetőséget, hogy gyakorolhassan a japán nyelvet!
Szeretnék anyanyelvi közegben élni!
Szeretnék japán ismerősöket!
Szeretném a mindennapi életben megismerni a japán kultúrát és szokásokat!
A Japánban tanuló külföldi diákoktól gyakran hallhatunk hasonló kéréseket. Az ő elvárásaiknak tesz eleget a homestay program. Kevesen tudják, hogy Japánban is vannak olyan családok, akik határozott időre befogadnak külföldi diákokat (homestay program), és ezeknek a családoknak a száma évről évre növekvő tendenciát mutat. Másrészt egyre több külföldi fejleszti ezúton japán nyelvtudását illetve szerez közvetlen tapasztalatokat a japán kultúráról.
A Toyo Nyelviskola homestay programokkal kapcsolatos információkkal is segíti a hallgatókat.
Iskolánk kapcsolatban áll a Homestay in JAPAN! hálózattal, ahova körülbelül 5000 japán család regisztráltatta magát befogadóként, és ahol személyre szóló szolgáltatást nyújtanak a diákoknak.
Nincs kedve japán családban fejleszteni nyelvtudását?

Go to English page to get our full information