แผ่นที่การเดินทาง(Access)

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย
7-6-3 นิชิคะไซ เอโดกาวะคุ โตเกียว 134-0088
โมโทร สายโทไซ
ลงสถานีนิชิคะไซ ออกทางทิศใต้ เดินประมาณ 8 นาที