เรียนต่อสายอาชีพ
(Plan for Professional Training College)

Expert support for each student, from selecting their target school to passing the exam. 

การเรียนเพื่อ”ทำงานในสิ่งที่ชอบ”นั้น สามารถเรียนได้จากโรงเรียนสายอาชีพ การที่เราพูดว่า เราอยาก”ทำงานในสิ่งที่ชอบ” มันเป็นคำที่ดีมาก แต่..การกำหนดสิ่งที่ชอบ มันไม่ง่ายเลย เพื่อการค้นหาว่า เราเองชอบเรียนอะไร เราอยากมีความรู้ด้านไหน แล้วเราจะเลือกที่เรียนที่ไหน เพื่อนำพาเราไปสู้หนทางข้างหน้านั้น การเตรียมตัวล่วงหน้าและความกระตือรือร้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โรงเรียนสายอาชีพแต่ละแห่งจะมีความโดดเด่นแตกต่างกัน ดังนั้น เราจะต้องเตรียมตัวเรา ไปพร้อมกับคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

3-Point Approach

  1. Learning high-level presentation skills to persuade audiences
  2. Expert support for selecting and preparing for the most appropriate school
  3. A course of study based on those of successful TLS graduates

Schedule

Schedule

VOICE

MATTOZZA FRANCESCO

MATTOZZA FRANCESCO

From Italy
Graduated in March, 2020
東京デザインテクノロジーセンター専門学校
IT・デザイン科国際
ビジネスマネージメント専攻

Classes are usually in Japanese.
There are people who think: “Oh, it’s difficult to hear and to understand!”, but I think that it’s a good chance to improve your level of Japanese.
During difficult times for me, teachers always supported and helped me.