นักเรียนระยะสั้น
(Short Term International Students)

It is also possible to learn Japanese three months by using the long vacation of work or school at Toyo Language School. Short-term study of an eye to the future studying in Japan, brush up before Japanese Language Proficiency Test(JLPT) or the Examination for Japanese University Admission for International Students(EJU), improvement of communication skills beyond the nationality, and Japanese culture experience, there are so many things to learn even in a period of three months.
We perform the counseling to each student even you are an short-term international student, and we really hope you to make use of this valuable opportunity of studying in Japan.
It should be noted, it does not need to apply for a student visa to stay for within three months. You are certificated to stay in Japan by the visa of temporary visitor. (Depending on the country or region it has been implemented visa exemption measures)

คุณสมบัติของการยื่นเอกสาร

จะต้องจบการศึกษาตามระบบการศึกษาภาคบังคับ คือ 12 ปี

Application

The documents below are required for an application.

  1. Application form (Click here to download)
  2. Copy of your passport
  3. Recent photo(2 pieces)

ค่าเรียน

คอร์สเรียน นักเรียนระยะสั้น
ค่าแรกเข้า ¥30,000
ค่าเรียน ¥153,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥21,000
รวมค่าใช้จ่าย ¥204,000

Toyo Language School has partnered with Flywire to make your international payments safe and easy.

CONTACT INQUIRY
Back To Pagetop