เรียนต่อมหาวิทยาลัยศิลปะ
(Plan for Art University)

Lessons by experienced instructors guide our students to art universities.

แผนการเรียนนี้ เพื่อการเตรียมเรียนต่อทั้ง 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ทักษะสำคัญเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยศิลปะนั้น คือ ทักษะพื้นฐานในด้านต่างๆ และลักษณะเฉพาะตัวบุคคลที่แสดงให้เห็นมุมมองในโลกของคุณ อย่างเช่น สเกทช์ภาพ แสดงความรู้ต่อสิ่งๆหนึ่งให้เหมือนภาพถ่าย ทักษะนี้ เป็นทักษะที่สำคัญพื้นฐานของการเรียนต่อสายนี้ แต่เพียงแค่นั้น ไม่สามารถเห็นตัวตนของคุณ ที่สเกทซ์ภาพๆนั้นได้ สิ่งที่สำคัญคือ “มุมมองในโลกของคุณ”และ”ความเป็นตัวตนของคุณ” ในมหาวิทยาลัยเราจะค้นหามุมมองในโลกของคุณ
ในผลงานของคุณ มุมมองแบบไหนที่มันกว้างขึ้น ลองรวมแชร์มุมมองในโลกของคุณ และความเป็นตัวตนของคุณที่ TLS

3-Point Approach

  1. Career Fairs with eight participating art universities Our nationwide TLS network
  2. Classes taught by experienced instructors from Bigakko
  3. Mock exams for art universities / special classes for graduate schools of art now available

Schedule

Schedule

VOICE

LIN JIA-HUI

LIN JIA-HUI

Graduated from March, 2020
筑波大学 大学院 芸術領域プロダクト

Studying arts and Japanese together made my knowledge expanded greatly.
I also learned how to write research proposal, and now I can write papers smoothly that I was not good at writing.