นักเรียนระยะยาว
(Long Term International Students)

Expert support for each student, from selecting their target school to passing the exam.

The purpose for studying in Japan is depending on each student. Studying as a long-term student to get an employment or go to the undergraduate, graduate school or professional training college, they need to get a student visa.The entrance timings are four times a year (in April, July, October and January), and it will be decided by each Japanese language ability and plan after graduation.Our staff applies certificate of eligibility (COE) which is necessary for the student when s/he applies own student visa, to Immigration Bureau on the designated dates according to each entrance timing.

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากการสัมภาษณ์และเอกสารการสมัคร(ปรับตามช่วงเวลารับสมัคร)

คุณสมบัติของการยื่นเอกสาร

จะต้องจบการศึกษาตามระบบการศึกษาภาคบังคับ คือ 12 ปี

ช่วงเทอมเรียน

คอร์สเรียนต่อ แยกออกเป็น 5 คอร์ส โดยเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจัดตามความต้องการของนักเรียน

2years
April Start
1year&9months
July Start
1year&6months
Octorber Start
1year&3months
January Start
1year
April Start

ค่าเรียน

※右にスワイプで隠れている部分をご覧いただけます。

Long-term international students
คอร์สเรียน คอร์สเรียน 2 ปี เข้าเรียนเดือนเมษายน
ค่าพิจารณาวีซ่า ¥20,000
ค่าแรกเข้า ¥100,000
ค่าเรียน ¥1,224,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥168,000
รวมค่าใช้จ่าย ¥1,512,000
คอร์สเรียน คอร์สเรียน 1 ปี 9 เดือน เข้าเรียนเดือนกรกฎาคม
ค่าพิจารณาวีซ่า ¥20,000
ค่าแรกเข้า ¥100,000
ค่าเรียน ¥1,071,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥147,000
รวมค่าใช้จ่าย ¥1,338,000
คอร์สเรียน คอร์สเรียน 1 ปี 6 เดือน เข้าเรียนเดือนตุลาคม
ค่าพิจารณาวีซ่า ¥20,000
ค่าแรกเข้า ¥100,000
ค่าเรียน ¥918,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥126,000
รวมค่าใช้จ่าย ¥1,164,000
คอร์สเรียน คอร์สเรียน 1 ปี 3 เดือน เข้าเรียนเดือนมกราคม
ค่าพิจารณาวีซ่า ¥20,000
ค่าแรกเข้า ¥100,000
ค่าเรียน ¥765,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥105,000
รวมค่าใช้จ่าย ¥990,000
คอร์สเรียน คอร์สเรียน 1 ปี เข้าเรียนเดือนเมษายน
ค่าพิจารณาวีซ่า ¥20,000
ค่าแรกเข้า ¥100,000
ค่าเรียน ¥612,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥84,000
รวมค่าใช้จ่าย ¥816,000
Class for Art University
คอร์สเรียน Drawing・Design Dissertation・Interview
ค่าเรียน ¥400,000 ¥220,000

Toyo Language School has partnered with Flywire to make your international payments safe and easy.

Japanese ability required by
Tokyo Regional Immigration Bureau
CHECK