นักเรียนของโรงเรียน(Auditor)

Starting new life in Japan

ประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลเพิ่มขึ้นเพื่อต้อนรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิคปี 2020 ที่จะมาถึง และเพื่อการนั้น ผู้คนที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นต่างเข้ามากันด้วยเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกัน โดยไม่ใช่เพื่อการศึกษาหาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีด้วย เป้าหมายของทุกคนที่ว่ามานั้นก็คือ

● อยากทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
● อยากสอบผ่านข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
● อยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
● อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อแรงผลักดันในการส่งให้เด็กๆไปโรงเรียน

เป็นต้น
ผู้คนที่มีเป้าหมายแตกต่างกันเหล่านี้ต่างตัดสินใจเลือกที่จะมาลงเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย
โรงเรียนโทโยมีการเปิดให้เข้าชมโรงเรียนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนได้ทุกวัน
ซึ่งหากท่านสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่แผนกธุรการของโรงเรียน

จุดเด่น 4 ประการ

Find Employment

ประการแรกคือ ต้องเรียนรู้ความแตกต่างของชีวิตการทำงานของชาวญี่ปุ่นว่าแตกต่างจากชีวิตการทำงานของประเทศตนอย่างไร ซึ่งท่านจะทราบได้จากคำแนะนำของรุ่นพี่ พร้อมทั้งสอนวิธีเตรียมตัวให้อย่างเข้าใจ จากนั้น เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยชี้แนะและให้ความช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารที่จำเป็นในการสมัครงานให้แก่ท่านเป็นรายบุคคลไป การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ก็ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวแบบพื้นๆทั่วไป แต่จะเป็นการซ้อมจำลองในหลายๆสถานการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวท่านจะเป็นที่ต้องตาของผู้สัมภาษณ์ในทุกงานที่ไป จนกว่าจะได้รับการตอบรับเข้าทำงาน โรงเรียนจะจัดให้เข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการหางานให้สูงขึ้นด้วย

สภาพการณ์การจัดหางาน

บริษัทญี่ปุ่นต่างก็กระตือรือร้นในการวางแผนงานที่จะจ้างแรงงานชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเพื่อต้อนรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่จะจัดขึ้นในกรุงโตเกียวปี2020 ส่วนสภาวะการณ์การจ้างงานนักเรียนต่างชาติในบริษัทญี่ปุ่นปี 2015 นั้น มีผู้ได้รับวีซ่าทำงาน 15,657 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 20.1% (ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์กระทรวงยุติธรรม “สภาวะการณ์จัดหางานในบริษัทญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ”)

โรงเรียนโทโยของเราให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเอาใจใส่ !

นอกจากนี้โรงเรียนโทโยของเรายังได้รับความร่วมมือจากร้านค้าขนาดใหญ่อย่าง “โยฟุคุ โนะ อาโอยามะ” ในการชี้แนะวิธีการแต่งตัวด้วยชุดสูทที่ถูกต้องอีกด้วย โดยที่ทางร้านสามารถเข้าใจในจุดเล็กๆที่เหล่านักเรียนเป็นกังวลได้ในทันที

Get Part Time Job

ที่โรงเรียนโทโย เรามีการจัดงานอธิบายพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพิเศษให้ในแต่ละภาคการเรียนการสอน นักเรียนแต่ละคนจะมีที่ปรึกษาประกบ1ท่านเพื่อช่วยชี้แนะเรื่องมารยาท แนะแนวทางในการเขียนและส่งประวัติส่วนตัว รวมถึงข้อพึงระวังในการสมัครงานให้ด้วย

Improve Conversation Skill

ที่โรงเรียนโทโย เราไม่ได้แบ่งแยกการเรียนการสอนเป็นการอ่าน, ฟัง, เขียนและพูด ออกจากกัน
เพราะการสื่อสารในชีวิตแต่ละวันนั้นเป็นภาษาที่สลับซับซ้อนและใช้ความรู้ทั้ง 4 แขนงผสมผสานเข้าด้วยกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การพูด” นั้นจะใช้ทักษะทั้ง 4 ผสมผสานกันมากที่สุด ซึ่งจะสอนให้นักเรียนได้รู้จักกันตั้งแต่ชั่วโมงเรียนขั้นต้น
ภายในชั่วโมงเรียน จะมีการสร้างสถานการณ์และกำหนดหัวข้อเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิดและฝึกฝนบทสนทนาที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์
ทั้งนี้ ยังมีการเชิญชาวญี่ปุ่นมาเข้าร่วมชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ “พฤติกรรมที่อาจเป็นการเสียมารยาท” ก่อนที่จะนำภาษาไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน
ที่โรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนมาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศ
การสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นระหว่างบรรดานักเรียนภายนอกห้องเรียนนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่น่าสนุกและยังน่าสนใจอีกด้วย

VOICE

Nayak Poojya

Attending TLS since July 2017

I moved to Japan from India in February 2017.My husband has a a job here.After getting used to daily life here, I started to consider finding employment and applied to this school.
At TLS we learn about the differences between the Japanese need for daily life versus the one needed in the workplace. So now I have an firm grasp about Japanese work life.
Not only do we get our CVs and cover letters checked, but also practice repeatedly for job interviews. As I gained confidence, my hope of working in Japan has grown even more.

TANG JING

Attending TLS since April 2017

In December 2016, I came to Japan together with my hasband. I was really worried if I could have a sucsessful life in Japan so I decided to study at a language school.Lately, I feel like my speaking abillities have grown considerably. Thanks to Japanese volunteers regularly come to the school, I can practice what we learned in class. Idon't need to feel embrrassed about making mistakes which make it easier to practice my Japanese.My really interesting to learn about everybody's backgrounds. If I decided to settle down and can improve my Japanese skills, I am considering opening a restaurant here in Japan.

Overview

ข้อกำหนดผู้สมัคร

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าติดตามครอบครัว, working holiday (วีซ่าเฉพาะ), หรือวีซ่าประเภทอื่นๆอยู่แล้ว ที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าเป็นผู้อยู่อาศัย
ทำให้ไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อขอวีซ่า จึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอวีซ่า

คุณสมบัติการรับสมัคร เป็นผู้ที่ถือวีซ่าสำหรับอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
ระดับชั้นการเรียน N5-N1 หรือสูงกว่า N1
กำหนดการเข้าเรียน แบ่งออกเป็น 4 ช่วง (คือเดือนตุลาคม, กรกฎาคม, ตุลาคม และมกราคม)
ระยะเวลาการเรียน 3 เดือน (สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เวลาการเล่าเรียน สัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์-วันศุกร์)
คลาสเช้า 9:10 – 12:25 (45นาทีx4ช่วง) เวลาพัก15นาที
คลาสบ่าย 9:10 – 12:25 (45นาทีx4ช่วง) เวลาพัก15นาที
กำหนดการรับสมัคร รับสมัครจนกระทั่งถึงก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์
(กรณีพ้นกำหนดรับสมัครแล้ว จะถูกบรรจุชื่อไว้ในภาคการเรียนถัดไป)
ค่าแรกเข้า 30,000เยน (ชำระเพียงครั้งเดียว)
ค่าเล่าเรียนก 174,000เยน/3เดือน (รวมหนังสือเรียนและค่ากิจกรรม)
รวมค่าใช้จ่าย 204,000เยน

การเข้าชมการเรียนการสอน

การเข้าชมการเรียนการสอนเป็นวิธีที่จะทำให้รู้จักโรงเรียนนั้นๆได้เป็นอย่างดีที่สุด ที่โรงเรียนโทโยนี้ได้แบ่งห้องเรียนออกเป็นหลายระดับ เช่น ห้องศึกษาต่อ (สายอาชีพ, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศิลปะ) รวมถึงห้องเรียนสำหรับบุคคลที่มีตั้งเป้าหมายว่าจะหางานทำด้วย ดังนั้น จึงอยากเรียนเชิญให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของห้องเรียนที่ตรงกับเป้าหมายของท่านก่อนการตัดสินใจ

การทดสอบวัดระดับพื้นความรู้

ที่สมัครเรียนทุกท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับพื้นความรู้หรือที่เรียกว่า Placement Test (JJM) กันก่อน หลังจากนั้นจะนำผลการทดสอบพร้อมกับการรับฟังเป้าหมายของแต่ละบุคคลจากเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดห้องเรียน