เรียนเพื่อทำงาน
(Plan to Find Employment)

We offer comprehensive support in job hunting, from standard procedures in Japan to how to choose an industry and company.

นักเรียนต่างชาติที่คิด”อยากจะทำงานในประเทศญี่ปุ่น”มีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเรื่องยากมาก แต่ตอนนี้โอกาสในการทำงานที่ญี่ปุ่นกว้างขึ้น นักเรียนที่จบมหาวิทยาลัยในประเทศตนเอง หรือในประเทศญี่ปุ่น ก็มีโอกาสได้ทำงานในญี่ปุ่นมากขึ้น หลายคนชอบบอกว่า อาวุธสำคัญของการทำงานในญี่ปุ่น คือ จะต้องได้ N1 แต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ที่สำคัญ คือ มุมมองการทำงานของคนญี่ปุ่น ลักษณะการทำงาน ความสัมพันธ์ของเจ้านายลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน สิ่งที่โรงเรียนเน้นย้ำไม่ใช่ “แค่ทำงานในญี่ปุ่น” แต่เป็นการสร้างบุคคลากรที่”สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการทำงานในญี่ปุ่น”

3-Point Approach

  1. A comprehensive introduction to job hunting and the employment system in Japan
  2. Guidance for creating a CV/
    resume that emphasizes the candidate's best selling points
  3. Interview training to make a good impression,
    including the proper bearings and ways of speaking.

Schedule

Schedule

VOICE

VOINIUS ANASTASIJA

VOINIUS ANASTASIJA

From Lithuania
Graduated from March, 2020
ITネクスト株式会社

There were very interesting classes with Japanese guests visited TLS.
I had a chance to listen a real Japanese speech, and these lessons had a different approach to learning language.
Also there were school events on the weekends with Japanese locals as well.